BrennesAutoMOSS

Korona oppdatering

KJÆRE KUNDE
Brennes Auto Moss AS tar Corona virus problematikken (COVID-19) på største alvor og vi følger situasjonene tett. Vi har iverksatt og iverksetter tiltak kontinuerlig basert på de til enhver tids gjeldende anbefalinger fra myndighetene. Målet er hele tiden å bidra til at faren for smitte reduseres, og ivareta vår alles sikkerhet.
Vi holder åpent med vanlige åpningstider, og du som kunde kan føle deg trygg på at vi har iverksatt nødvendige tiltak som ivaretar din sikkerhet når det gjelder en eventuell smittefare.
Følgende tiltak iverksatt:

- Kundemottak ekspederer kunder med plasthansker
- Alle nøkler og kulepenner er desinfisert
- Mekanikere benytter plasttrekk og plasthansker i kundens kjøretøy
- Alle kontaktflater desinfiseres hyppig gjennom dagen
- Vi desinfiserer alle kontaktflater og nøkler når utleiebiler/ demobiler innleveres
- Hygienerutiner er gjennomgått med alle ansatte
- Nøkkelinnkast kan benyttes
- Vi kan være behjelpelige med henting/ levering av kjøretøy der kunden føler fare for smitte ved besøk

Du som kunde kan være trygge på at vi gjør alt vi kan for å ivareta våre kunder, og vi svarer gjerne på spørsmål dere måtte ha om vår håndtering av situasjonen.

Mvh
Brennes Auto Moss AS